Info

InfoAmöba Kulturförening (bildad 1995)


Vår idé som förening är att bedriva ideell verksamhet som främjar kulturskapande och kulturupplevelser.


Föreningens aktiva medlemmar består till stor del av personer som är aktiva i musikgrupper, dansgrupper eller andra sammanhang. När det faller oss in arrangerar vi konserter, föreställningar eller uppvisningar gemensamt. 


Vi samarbetar gärna med andra föreningar eller lokala initiativ, och då kan Amöba fungera som en plattform för att få saker att hända.


Vi har en egen utomhusscen i Perstorp, egen PA-anläggning för små och stora konserter, samt en hel del annan utrustning och kunniga tekniker.


Följ oss på facebook för att se vad som är på gång:

Amöba Kulturförening | Facebook


Kontakta oss på amoba@amoba.one